torsdag 1. november 2012

Mette hjelper meg i butikken noen dager under flytteprosessen, men pga skadet hånd får kundene være venlige og pakke varene sine selv og behjelplige til å bære kasser og ting inn på bakrommet ved levering!!!;o) Jeg er sikker på at det skal fungere fint. Make LOVE, not WAR!!!!;o)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar